info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 20:30
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 181,00 113,00
-37,6%
92,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 -7,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) brutto 116,00 147,00
26,7%
-78,00
---
Zysk (strata) netto 116,00 147,00
26,7%
-78,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 056,00 20 167,00
-4,2%
21 323,00
5,7%
Kapitał własny 18 723,00 13 934,00
-25,6%
18 693,00
34,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,39 2,07
-38,9%
2,78
34,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
4,8%
-0,01
---