info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 00:13
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 817,00 769,00
-5,9%
650,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274,00 247,00
-9,9%
4,00
-98,4%
Zysk (strata) brutto 311,00 232,00
-25,4%
984,00
324,1%
Zysk (strata) netto 276,00 212,00
-23,2%
953,00
349,5%
Amortyzacja 145,00 216,00
49,0%
200,00
-7,4%
Aktywa 6 187,00 6 286,00
1,6%
7 783,00
23,8%
Kapitał własny 5 308,00 5 485,00
3,3%
6 445,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,78 3,91
3,3%
4,40
12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,15
-23,4%
0,65
330,5%