info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 06:32
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 769,00 650,00
-15,5%
905,00
39,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 247,00 4,00
-98,4%
432,00
10 700,0%
Zysk (strata) brutto 232,00 984,00
324,1%
553,00
-43,8%
Zysk (strata) netto 212,00 953,00
349,5%
533,00
-44,1%
Amortyzacja 216,00 200,00
-7,4%
203,00
1,5%
Aktywa 6 286,00 7 765,00
23,5%
8 188,00
5,4%
Kapitał własny 5 485,00 6 407,00
16,8%
6 867,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,91 4,37
11,7%
4,68
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,65
330,5%
0,36
-44,0%