info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 04:47
kontakt
CAPTORTX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 424,00
---
1 030,00
142,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -5 231,00
---
-6 887,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -5 344,00
---
-7 444,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -5 344,00
---
-7 444,00
---
Amortyzacja 0,00 1 821,00
---
1 861,00
2,2%
Aktywa 25 804,00 26 123,00
1,2%
157 142,00
501,5%
Kapitał własny -959,00 4 636,00
---
139 258,00
2 903,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,29 1,42
---
33,74
2 269,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -1,64
---
-1,80
---