info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:46
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 830,00 135,00
-98,0%
488,00
261,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 153,00 -92,00
---
277,00
---
Zysk (strata) brutto 5 147,00 -98,00
---
284,00
---
Zysk (strata) netto 4 305,00 -56,00
---
192,00
---
Amortyzacja 114,00 114,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 38 527,00 38 142,00
-1,0%
30 447,00
-20,2%
Kapitał własny 34 205,00 34 149,00
-0,2%
27 587,00
-19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 2,01
-0,1%
2,02
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 -0,00
---
0,01
---