info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 19:46
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 972,00 15 972,00
0,0%
8 796,00
-44,9%
8 163,00
-7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 952,00 1 952,00
0,0%
-4 190,00
---
-14 814,00
---
Zysk (strata) brutto 53 353,00 53 353,00
0,0%
69 023,00
29,4%
40 593,00
-41,2%
Zysk (strata) netto 42 834,00 42 834,00
0,0%
53 400,00
24,7%
32 648,00
-38,9%
Amortyzacja 1 273,00 1 273,00
0,0%
1 570,00
23,3%
1 802,00
14,8%
Aktywa 270 208,00 270 208,00
0,0%
330 281,00
22,2%
337 656,00
2,2%
Kapitał własny 121 686,00 121 686,00
0,0%
160 604,00
32,0%
193 252,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,40 8,40
0,0%
11,09
32,0%
13,34
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,96 2,96
0,0%
3,69
24,6%
2,25
-38,9%