info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 18:08
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 898 749,00 1 212 197,00
-36,2%
1 804 262,00
48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 552,00 21 559,00
-71,5%
40 732,00
88,9%
Zysk (strata) brutto 79 852,00 17 079,00
-78,6%
112 633,00
559,5%
Zysk (strata) netto 61 488,00 7 072,00
-88,5%
98 064,00
1 286,7%
Amortyzacja 13 012,00 15 981,00
22,8%
17 237,00
7,9%
Aktywa 4 377 639,00 3 966 722,00
-9,4%
4 085 157,00
3,0%
Kapitał własny 606 574,00 613 800,00
1,2%
551 024,00
-10,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,76 24,04
1,2%
21,58
-10,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,41 0,28
-88,5%
3,84
1 286,6%