info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 00:35
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 221,00 61,00
-72,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 490,00 -3 353,00
---
Zysk (strata) brutto -3 390,00 -4 267,00
---
Zysk (strata) netto -3 448,00 -4 268,00
---
Amortyzacja 824,00 823,00
-0,1%
Aktywa 47 180,00 48 831,00
3,5%
Kapitał własny 21 147,00 18 592,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,31 1,72
-25,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,40
---