info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 04:14
kontakt
BOWIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 296 357,00 327 775,00
10,6%
283 296,00
-13,6%
302 647,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 920,00 6 039,00
22,7%
2 397,00
-60,3%
4 207,00
75,5%
Zysk (strata) brutto 5 333,00 2 163,00
-59,4%
-251,00
---
3 159,00
---
Zysk (strata) netto 4 532,00 2 044,00
-54,9%
95,00
-95,4%
1 907,00
1 907,4%
Amortyzacja 640,00 663,00
3,6%
665,00
0,3%
660,00
-0,8%
Aktywa 396 261,00 438 323,00
10,6%
436 131,00
-0,5%
408 176,00
-6,4%
Kapitał własny 121 678,00 122 772,00
0,9%
121 917,00
-0,7%
122 873,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,24 6,29
0,9%
6,25
-0,7%
6,30
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,10
-54,7%
0,00
-95,2%
0,10
1 860,0%