info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 22:18
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 155 637,00 152 885,00
-1,8%
139 638,00
-8,7%
Przychody z tytułu prowizji 17 638,00 17 951,00
1,8%
19 691,00
9,7%
Wynik na działalności bankowej 60 743,00 56 481,00
-7,0%
66 227,00
17,3%
Zysk (strata) brutto 27 901,00 30 547,00
9,5%
19 172,00
-37,2%
Zysk (strata) netto 16 745,00 20 864,00
24,6%
13 670,00
-34,5%
Amortyzacja 11 146,00 11 471,00
2,9%
11 334,00
-1,2%
Aktywa 18 329 397,00 19 304 250,00
5,3%
19 539 293,00
1,2%
Kapitał własny 2 147 038,00 2 162 370,00
0,7%
2 256 805,00
4,4%
Współczynnik wypłacalności 16,58 15,96
-3,7%
17,03
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,10 23,26
0,7%
24,28
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,22
24,4%
0,15
-34,4%