info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 17:23
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 372 604,00 404 249,00
8,5%
432 229,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 930 898,00 23 958,00
-97,4%
22 514,00
-6,0%
Zysk (strata) brutto 1 171 407,00 25 730,00
-97,8%
10 113,00
-60,7%
Zysk (strata) netto 1 128 477,00 19 807,00
-98,2%
5 841,00
-70,5%
Amortyzacja 10 997,00 11 148,00
1,4%
11 326,00
1,6%
Aktywa 2 545 049,00 2 678 315,00
5,2%
2 720 353,00
1,6%
Kapitał własny 1 597 792,00 1 634 832,00
2,3%
1 646 924,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 6,81
2,3%
6,86
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,70 0,08
-98,2%
0,02
-71,1%