info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 17:25
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 696 733,00 1 004 036,00
-40,8%
2 235 919,00
122,7%
2 248 168,00
0,5%
Przychody z tytułu prowizji 350 107,00 339 718,00
-3,0%
321 278,00
-5,4%
377 057,00
17,4%
Wynik na działalności bankowej 601 576,00 -202 390,00
---
603 632,00
---
706 743,00
17,1%
Zysk (strata) brutto 365 429,00 -372 983,00
---
375 766,00
---
624 833,00
66,3%
Zysk (strata) netto 242 663,00 -360 059,00
---
222 329,00
---
482 048,00
116,8%
Amortyzacja 107 289,00 101 928,00
-5,0%
103 442,00
1,5%
107 185,00
3,6%
Aktywa 136 739 386,00 140 681 815,00
2,9%
146 108 498,00
3,9%
142 850 450,00
-2,2%
Kapitał własny 11 193 720,00 10 854 529,00
-3,0%
11 215 274,00
3,3%
11 936 445,00
6,4%
Współczynnik wypłacalności 15,93 15,55
-2,4%
16,25
4,5%
16,51
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 75,84 73,54
-3,0%
75,99
3,3%
80,87
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 -2,44
---
1,51
---
3,27
116,9%