info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 11:51
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 054 924,00 2 121 821,00
3,3%
2 080 855,00
-1,9%
Przychody z tytułu prowizji 232 311,00 224 125,00
-3,5%
225 147,00
0,5%
Wynik na działalności bankowej 252 056,00 249 719,00
-0,9%
215 324,00
-13,8%
Zysk (strata) brutto 205 277,00 254 566,00
24,0%
226 523,00
-11,0%
Zysk (strata) netto 77 031,00 80 442,00
4,4%
91 170,00
13,3%
Amortyzacja 51 749,00 52 115,00
0,7%
51 855,00
-0,5%
Aktywa 114 478 946,00 123 355 575,00
7,8%
124 887 757,00
1,2%
Kapitał własny 6 218 838,00 6 434 722,00
3,5%
6 614 263,00
2,8%
Współczynnik wypłacalności 14,77 17,45
18,1%
19,04
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,13 5,30
3,5%
5,45
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
4,8%
0,08
13,6%