info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 22:38
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 917 509,00 899 489,00
-2,0%
787 871,00
-12,4%
Przychody z tytułu prowizji 207 395,00 210 493,00
1,5%
191 748,00
-8,9%
Wynik na działalności bankowej 194 359,00 321 087,00
65,2%
395 347,00
23,1%
Zysk (strata) brutto 91 340,00 97 513,00
6,8%
107 181,00
9,9%
Zysk (strata) netto 20 196,00 42 357,00
109,7%
53 675,00
26,7%
Amortyzacja 49 508,00 49 653,00
0,3%
50 025,00
0,7%
Aktywa 96 824 788,00 100 811 595,00
4,1%
101 514 403,00
0,7%
Kapitał własny 8 690 087,00 8 789 011,00
1,1%
8 973 380,00
2,1%
Współczynnik wypłacalności 20,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,16 7,24
1,1%
7,40
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
105,9%
0,04
25,7%