info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 00:30
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 235,00 235,00
0,0%
197,00
-16,2%
194,00
-1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 39,00
0,0%
11,00
-71,8%
-11,00
---
Zysk (strata) brutto 28,00 28,00
0,0%
2,00
-92,9%
-19,00
---
Zysk (strata) netto 28,00 28,00
0,0%
2,00
-92,9%
-44,00
---
Amortyzacja 28,00 0,00
---
28,00
---
27,00
-3,6%
Aktywa 689,00 689,00
0,0%
640,00
-7,1%
562,00
-12,2%
Kapitał własny -147,00 -147,00
---
-145,00
---
-189,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
-0,10
---
-0,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,00
-95,0%
-0,03
---