info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 08:11
kontakt
BLKCHNLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 124,00
---
461,00
271,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -170,00 -152,00
---
275,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -181,00
---
280,00
---
Zysk (strata) netto -170,00 -181,00
---
280,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 23 623,00 23 974,00
1,5%
24 781,00
3,4%
Kapitał własny 15 451,00 15 269,00
-1,2%
17 320,00
13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,92 1,90
-1,1%
2,11
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,03
---