info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 07:29
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 46,00
2,2%
46,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -59,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) brutto -358,00 -59,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) netto -358,00 -59,00
---
-26,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 12 348,00 10 912,00
-11,6%
12 535,00
14,9%
Kapitał własny 9 681,00 8 851,00
-8,6%
9 367,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,87
-8,5%
0,92
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,00
---