info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 17:36
kontakt
BIOMAXIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 013,00 13 999,00
-6,8%
10 809,00
-22,8%
11 234,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 728,00 978,00
-73,8%
245,00
-74,9%
425,00
73,5%
Zysk (strata) brutto 4 331,00 992,00
-77,1%
453,00
-54,3%
482,00
6,4%
Zysk (strata) netto 3 628,00 1 030,00
-71,6%
411,00
-60,1%
465,00
13,1%
Amortyzacja 471,00 481,00
2,1%
506,00
5,2%
510,00
0,8%
Aktywa 80 779,00 75 091,00
-7,0%
76 516,00
1,9%
73 973,00
-3,3%
Kapitał własny 57 890,00 54 062,00
-6,6%
54 943,00
1,6%
55 452,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,37 12,49
-6,6%
12,69
1,6%
12,68
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,24
-71,6%
0,10
-60,1%
0,11
11,6%