info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 06:37
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 756,00 14 072,00
2,3%
10 067,00
-28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 236,00 1 004,00
-18,8%
643,00
-36,0%
Zysk (strata) brutto 974,00 628,00
-35,5%
494,00
-21,3%
Zysk (strata) netto 789,00 237,00
-70,0%
316,00
33,3%
Amortyzacja 0,00 1 167,00
---
1 110,00
-4,9%
Aktywa 86 202,00 85 088,00
-1,3%
82 323,00
-3,2%
Kapitał własny 54 768,00 54 514,00
-0,5%
54 830,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,30 22,19
-0,5%
22,32
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,10
-70,1%
0,13
34,4%