info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 17:27
kontakt
BETACOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 432,00 23 870,00
29,5%
20 540,00
-14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 589,00 942,00
-40,7%
-467,00
---
Zysk (strata) brutto 1 738,00 860,00
-50,5%
-455,00
---
Zysk (strata) netto 1 389,00 696,00
-49,9%
-373,00
---
Amortyzacja 311,00 397,00
27,7%
452,00
13,9%
Aktywa 39 030,00 47 968,00
22,9%
39 961,00
-16,7%
Kapitał własny 20 551,00 21 247,00
3,4%
20 873,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,17 10,52
3,4%
10,33
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,34
-49,9%
-0,18
---