info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 05:30
kontakt
BETACOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 870,00 20 540,00
-14,0%
36 165,00
76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 942,00 -467,00
---
536,00
---
Zysk (strata) brutto 860,00 -455,00
---
555,00
---
Zysk (strata) netto 696,00 -373,00
---
443,00
---
Amortyzacja 397,00 452,00
13,9%
446,00
-1,3%
Aktywa 47 968,00 39 961,00
-16,7%
49 497,00
23,9%
Kapitał własny 21 247,00 20 873,00
-1,8%
21 316,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,52 10,33
-1,8%
10,55
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -0,18
---
0,22
---