info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 01:12
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 193 526,00 206 258,00
6,6%
216 785,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 880,00 43 361,00
6,1%
22 160,00
-48,9%
Zysk (strata) brutto 51 619,00 50 575,00
-2,0%
34 638,00
-31,5%
Zysk (strata) netto 45 139,00 32 053,00
-29,0%
32 467,00
1,3%
Amortyzacja -8 083,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 976 249,00 994 824,00
1,9%
1 140 022,00
14,6%
Kapitał własny 652 182,00 690 936,00
5,9%
699 205,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 228,13 241,68
5,9%
244,58
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,79 11,21
-29,0%
11,36
1,3%