info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.21, godz. 21:07
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 166,00 279,00
68,1%
245,00
-12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -187,00 51,00
---
-38,00
---
Zysk (strata) brutto -501,00 -202,00
---
-724,00
---
Zysk (strata) netto -501,00 -202,00
---
-724,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 185,00 34 784,00
-1,1%
34 306,00
-1,4%
Kapitał własny 11 230,00 11 028,00
-1,8%
10 304,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,57 3,50
-1,8%
3,27
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,06
---
-0,23
---