info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 20:37
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 271,00 210,00
-22,5%
166,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 915,00 -114,00
---
-187,00
---
Zysk (strata) brutto 2 269,00 -33 888,00
---
-501,00
---
Zysk (strata) netto 2 136,00 -34 025,00
---
-501,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 70 257,00 35 199,00
-49,9%
35 185,00
-0,0%
Kapitał własny 45 756,00 11 731,00
-74,4%
11 230,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,53 3,72
-74,4%
3,57
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 -10,80
---
-0,16
---