info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 15:17
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 664,00 653,00
-1,7%
640,00
-2,0%
271,00
-57,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -745,00 294,00
---
331,00
12,6%
2 915,00
780,7%
Zysk (strata) brutto -54 277,00 -194,00
---
-237,00
---
2 269,00
---
Zysk (strata) netto -54 592,00 -160,00
---
-294,00
---
2 136,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
1,00
---
0,00
---
Aktywa 87 416,00 87 072,00
-0,4%
86 853,00
-0,3%
70 257,00
-19,1%
Kapitał własny 44 074,00 43 914,00
-0,4%
43 620,00
-0,7%
45 756,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,00 13,94
-0,4%
13,85
-0,7%
14,53
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -17,02 -0,05
---
-0,09
---
0,68
---