info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 08:53
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 865,00 1 465,00
69,4%
3 103,00
111,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -641,00 74,00
---
1 709,00
2 209,5%
Zysk (strata) brutto -1 961,00 279,00
---
-8 922,00
---
Zysk (strata) netto -2 382,00 583,00
---
-7 793,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 172 596,00 172 278,00
-0,2%
159 127,00
-7,6%
Kapitał własny 100 713,00 101 274,00
0,6%
93 437,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,94 9,99
0,6%
9,22
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 0,06
---
-0,77
---