info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 13:09
kontakt
BALTONA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 708,00 72 543,00
35,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 053,00 -5 426,00
---
Zysk (strata) brutto -2 498,00 -5 413,00
---
Zysk (strata) netto -2 498,00 -5 575,00
---
Amortyzacja 7 712,00 7 588,00
-1,6%
Aktywa 270 972,00 257 987,00
-4,8%
Kapitał własny 101 777,00 96 202,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,04 8,55
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,50
---