info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 05:39
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 4,00 12,00
200,0%
12,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1,00 10,00
900,0%
10,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 260,00 23 273,00
0,1%
23 285,00
0,1%
Kapitał własny 17 730,00 17 740,00
0,1%
17 749,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---