info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 20:22
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 558,00 -2 426,00
---
Zysk (strata) brutto -3 578,00 -2 445,00
---
Zysk (strata) netto -3 578,00 -2 445,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 145 381,00 143 468,00
-1,3%
Kapitał własny 127 853,00 125 408,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 2,49
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,05
---