info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 12:20
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 645,00 0,00
---
100,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106,00 0,00
---
-212,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 0,00
---
879,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 0,00
---
-8 696,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
-16,00
---
Aktywa 70 694,00 0,00
---
12 285,00
---
Kapitał własny 66 571,00 0,00
---
11 604,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,66 2,66
0,0%
0,46
-82,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,35
---