info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 21:00
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 100,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -212,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 879,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -8 696,00 0,00
---
Amortyzacja -16,00 0,00
---
Aktywa 12 285,00 12 064,00
-1,8%
Kapitał własny 11 604,00 11 760,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,47
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 0,00
---