info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 05:55
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 312,00
31 100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 127,00
---
Zysk (strata) brutto 100,00 -833,00
---
Zysk (strata) netto 100,00 -833,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 12 618,00 11 763,00
-6,8%
Kapitał własny 12 034,00 11 253,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,45
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---