info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 17:54
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 189 351,00 348 221,00
83,9%
323 112,00
-7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 982,00 98 531,00
51,6%
63 726,00
-35,3%
Zysk (strata) brutto 69 402,00 112 190,00
61,7%
62 253,00
-44,5%
Zysk (strata) netto 56 487,00 91 207,00
61,5%
50 227,00
-44,9%
Amortyzacja 828,00 856,00
3,4%
821,00
-4,1%
Aktywa 3 209 751,00 3 232 223,00
0,7%
3 320 901,00
2,7%
Kapitał własny 1 321 906,00 1 219 540,00
-7,7%
1 519 204,00
24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,14 31,50
-7,7%
35,16
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,46 2,36
61,5%
1,16
-50,7%