info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 21:09
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 906,00 402,00
-55,6%
1 052,00
161,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -591,00 -503,00
---
82,00
---
Zysk (strata) brutto -726,00 -537,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) netto -726,00 -537,00
---
-115,00
---
Amortyzacja 115,00 141,00
22,6%
141,00
0,0%
Aktywa 12 320,00 12 487,00
1,4%
12 612,00
1,0%
Kapitał własny 3 895,00 3 358,00
-13,8%
3 243,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-13,4%
0,05
-39,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,00
---