info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 10:14
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 244,00 1 439,00
15,7%
770,00
-46,5%
613,00
-20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 437,00 346,00
-20,8%
-64,00
---
125,00
---
Zysk (strata) brutto 282,00 232,00
-17,7%
-154,00
---
73,00
---
Zysk (strata) netto 282,00 232,00
-17,7%
-154,00
---
72,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 099,00 15 136,00
0,2%
14 562,00
-3,8%
14 667,00
0,7%
Kapitał własny 8 602,00 8 720,00
1,4%
8 640,00
-0,9%
8 712,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,24
1,7%
0,23
-0,9%
0,24
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-25,0%
-0,00
---
0,00
---