info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 05:53
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -32,00 86,00
---
206,00
139,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 -54,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 33,00 -55,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) netto 33,00 -55,00
---
-5,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 042,00 2 037,00
-0,2%
2 665,00
30,8%
Kapitał własny 1 863,00 1 937,00
4,0%
2 549,00
31,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,39
3,8%
0,51
31,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,00
---