info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 23:00
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 637,00 4 864,00
33,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 503,00 907,00
80,3%
Zysk (strata) brutto 132,00 601,00
355,3%
Zysk (strata) netto 132,00 601,00
355,3%
Amortyzacja 184,00 181,00
-1,6%
Aktywa 94 459,00 73 845,00
-21,8%
Kapitał własny 27 650,00 28 251,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,48 6,62
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,14
354,8%