info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 20:36
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 953,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 820,00
Zysk (strata) brutto -6,00
Zysk (strata) netto -143,00
Amortyzacja 349,00
Aktywa 73 272,00
Kapitał własny 35 840,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03