info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 22:31
kontakt
ARCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 046,00 31 033,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 518,00 363,00
---
Zysk (strata) brutto -1 299,00 -726,00
---
Zysk (strata) netto -1 192,00 -656,00
---
Amortyzacja 464,00 461,00
-0,6%
Aktywa 109 979,00 112 432,00
2,2%
Kapitał własny 49 967,00 49 263,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,83 6,73
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,09
---