info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 08:36
kontakt
ARAMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 362,00 375,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -77,00 -89,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 -116,00
---
Zysk (strata) netto -115,00 -116,00
---
Amortyzacja 187,00 187,00
0,0%
Aktywa 16 677,00 16 474,00
-1,2%
Kapitał własny 9 933,00 9 824,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,54
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---