info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 17:06
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 58,00
-3,3%
59,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 5,00
-88,9%
11,00
120,0%
Zysk (strata) brutto 41,00 5,00
-87,8%
11,00
120,0%
Zysk (strata) netto 40,00 2,00
-95,0%
11,00
450,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 274,00 272,00
-0,7%
276,00
1,5%
Kapitał własny 53,00 207,00
290,6%
218,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
300,0%
0,07
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---