info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 09:40
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 146 024,00 123 471,00
-15,4%
146 128,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 011,00 5 598,00
-44,1%
7 214,00
28,9%
Zysk (strata) brutto 7 735,00 3 870,00
-50,0%
7 455,00
92,6%
Zysk (strata) netto 4 189,00 3 039,00
-27,5%
5 718,00
88,2%
Amortyzacja 1 909,00 2 364,00
23,8%
2 466,00
4,3%
Aktywa 242 523,00 292 057,00
20,4%
316 175,00
8,3%
Kapitał własny 64 632,00 113 220,00
75,2%
120 701,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,21 6,59
56,4%
7,02
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,18
-35,2%
0,33
88,1%