info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 06:24
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody z tytułu odsetek 992 018,00 1 023 658,00
3,2%
1 024 454,00
0,1%
Przychody z tytułu prowizji 196 565,00 198 635,00
1,1%
242 321,00
22,0%
Wynik na działalności bankowej 611 658,00 632 360,00
3,4%
509 571,00
-19,4%
Zysk (strata) brutto 265 203,00 243 402,00
-8,2%
197 940,00
-18,7%
Zysk (strata) netto 188 889,00 177 544,00
-6,0%
113 813,00
-35,9%
Amortyzacja 47 653,00 37 962,00
-20,3%
14 682,00
-61,3%
Aktywa 71 260 288,00 73 242 895,00
2,8%
74 474 860,00
1,7%
Kapitał własny 6 568 776,00 6 550 824,00
-0,3%
6 616 138,00
1,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 16,20
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,33 50,18
-0,3%
50,68
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,36
-6,0%
0,87
-35,9%