info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 16:23
kontakt
ALCHEMIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 173 936,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 938,00
Zysk (strata) brutto 5 682,00
Zysk (strata) netto 5 713,00
Amortyzacja 5 588,00
Aktywa 792 232,00
Kapitał własny 545 331,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,14
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03