info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.21, godz. 06:32
kontakt
AITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 241,00 3 648,00
-14,0%
3 648,00
0,0%
2 413,00
-33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 430,00 208,00
-51,6%
208,00
0,0%
-393,00
---
Zysk (strata) brutto 426,00 202,00
-52,6%
202,00
0,0%
-406,00
---
Zysk (strata) netto 300,00 167,00
-44,3%
167,00
0,0%
-356,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 272,00 10 813,00
-4,1%
10 813,00
0,0%
10 160,00
-6,0%
Kapitał własny 8 664,00 8 831,00
1,9%
8 831,00
0,0%
8 475,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,71
1,9%
0,71
0,0%
0,68
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-45,8%
0,01
0,0%
-0,03
---