info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 15:24
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 611,00 73,00
-88,1%
73,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 513,00 40,00
---
-156,00
---
Zysk (strata) brutto -1 712,00 378,00
---
585,00
54,8%
Zysk (strata) netto -1 573,00 231,00
---
439,00
90,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 683,00 44 398,00
1,6%
51 079,00
15,0%
Kapitał własny 32 382,00 32 612,00
0,7%
33 050,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,56
0,7%
0,57
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---
0,01
100,0%