info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 04:56
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 154,00 146,00
-5,2%
54,00
-63,0%
59,00
9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -185,00 22,00
---
-19,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) brutto -193,00 13,00
---
-29,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) netto -193,00 13,00
---
-29,00
---
-43,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 003,00 862,00
-14,1%
509,00
-41,0%
372,00
-26,9%
Kapitał własny -793,00 -781,00
---
-702,00
---
-847,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---