info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.19, godz. 03:52
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 321,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -514,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto -894,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -894,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 45 461,00 42 727,00
-6,0%
Kapitał własny 1 663,00 -2 357,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,39
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,00
---