info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 00:00
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 595,00 595,00
0,0%
321,00
-46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -303,00 -303,00
---
-514,00
---
Zysk (strata) brutto -552,00 -552,00
---
-894,00
---
Zysk (strata) netto -552,00 -552,00
---
-894,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 45 643,00 45 643,00
0,0%
45 461,00
-0,4%
Kapitał własny 2 557,00 2 557,00
0,0%
1 663,00
-35,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
0,0%
0,28
-34,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,09
---
-0,15
---