info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 06:13
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 448,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -602,00
Zysk (strata) brutto 606,00
Zysk (strata) netto 465,00
Amortyzacja 3,00
Aktywa 146 452,00
Kapitał własny 129 280,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,81
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04