info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:35
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 649 369,00 525 128,00
-19,1%
533 828,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 145 967,00 15 889,00
-89,1%
54 363,00
242,1%
Zysk (strata) brutto 168 436,00 15 137,00
-91,0%
53 337,00
252,4%
Zysk (strata) netto 173 863,00 18 047,00
-89,6%
44 692,00
147,6%
Amortyzacja 1 932,00 2 073,00
7,3%
2 007,00
-3,2%
Aktywa 629 556,00 601 772,00
-4,4%
576 696,00
-4,2%
Kapitał własny 300 437,00 318 484,00
6,0%
363 176,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,72 15,90
-10,3%
18,12
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,25 0,90
-91,2%
2,23
147,5%