info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 02:13
kontakt
ACREBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 783,00 346,00
-55,8%
525,00
51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44,00 -72,00
---
-326,00
---
Zysk (strata) brutto 49,00 -62,00
---
-321,00
---
Zysk (strata) netto 35,00 -52,00
---
-331,00
---
Amortyzacja 90,00 91,00
1,1%
91,00
0,0%
Aktywa 4 160,00 3 920,00
-5,8%
3 566,00
-9,0%
Kapitał własny 3 542,00 3 490,00
-1,5%
3 160,00
-9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,26
-1,5%
1,14
-9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
-0,12
---