info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 23:01
kontakt
ABCDATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 031,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -110 633,00
Zysk (strata) brutto -13 768,00
Zysk (strata) netto -13 768,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 207 326,00
Kapitał własny 153 124,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11